Tanulási Coaching Technikák

 

A képzési modul célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők és résztvevő pedagógusok megismerjék a legújabb kutatásokon alapuló tanuláselméletet a tanulási stílusok és a hatékony tanulás összefüggéseiről, a gyorsított tanulási modell alkalmazásáról. Saját élményű gyakorlatok során olyan módszertani pluszt kapjanak, amivel a kognitív tanulás illetve tanítás hatékonyságát nagymértékben emelni tudják az oktató-nevelő munkájuk során.

A képzés időtartama: 60 óra (6 nap, napi 10 óra, 09.00-17.30 óra között)

A képzés rövid ismertetése:

Ahhoz, hogy tanulás zökkenőmentes és hatékony legyen ismernünk kell a saját tanulási stílusunkat. Milyen módon vesszük fel az információkat, hogyan raktározza azokat az elménk, milyen a tanulási környezet, milyen eszközöket és módszereket tudunk alkalmazni a hatékony tanulás során. A modern kutatási eredmények alapján összeállított tanulási technikák széles tárházát nyújtja a modul.

A képzés tematikája:

 • A gyorsított tanulás in-and-out modellje.
 • A tanulási környezet, a tanuló személy és a tanulási eszközök.
 • A hatékony tanulás folyamat: kódolás, áttekintés, gyakorlás.
 • A tanulási stílus 5 jellemzője. A saját tanulási stílus összeállítása.
 • A tudás alapú tanulás folyamata.
 • Egyhurku és kéthurku tanulási modellek.
 • Az optimális tanulási állapot beállítása: mozgás, táplálkozás, környezet.
 • Egyéni tanulási módszerek. 200 tanulási technika ismertetése.
 • Memória működése. Mnemotechnikák a jobb emlékezetért.
 • Relaxáció, légzőgyakorlatok, irányított figyelem technikái.
 • Célképzés szabályai.
 • típusú időbeosztás.
 • Reaktív-proaktív viselkedés jelentősége.

Kiknek ajánlott a képzés?

 • szülőknek, akik segíteni, támogatni szeretnék gyermekük fejlődését,
 • szakembereknek, akik tanulókkal foglalkoznak,
 • pedagógusoknak (60 órás minősített képzés!!!)
 • közép és felsőfokú képzésben tanulóknak,
 • felnőtteknek, akik újra iskolapadba úlnek és úgy érzik nincsenek eszközeik a tanuláshoz.

A képzés pedagógus akkreditációs nyilvántartási száma: 23/388/2015.

 

HELYSZÍN IDŐPONT TRÉNER DÍJA JELENTKEZÉS
SZOLNOK 2019. július 15-16-17., 29-30-31. GÁL ATTILA 75 000 Ft (+ 8000 Ft jegyzet) JELENTKEZEK
BUDAPEST 2019. okt. 4-5-6., nov. 15-16-17. GÁL ATTILA 75 000 Ft (+ 8000 Ft jegyzet) JELENTKEZEK
JÁSZBERÉNY 2019. április 27-28., május 11-12., 25-26.

FARKASNÉ SZABÓ ANIKÓ

GULYÁS ZSUZSANNA

72 000 Ft (+ 8000 Ft jegyzet)

JELENTKEZEK

FACEBOOK OLDAL

SZARVAS 2019. szeptember 28-29., október 12-13., 26-27. FARKASNÉ SZABÓ ANIKÓ 72 000 Ft (+ 8000 Ft jegyzet)

JELENTKEZEK

 

 

A képzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A képzés résztvevője:

 • ismerje a legújabb kutatásokat a tanulásról, a tanulási stílusok és a hatékony tanulás összefüggéséről, a gyorsított tanulási modell alkalmazásáról,
 • ismerje a tanulási ciklus 3 komponensét,
 • ismerje a Vizuális, Auditív, Kinesztetikus tanulási technikákat és módszereket, illetve az egyéni preferenciához igazított alkalmazási lehetőségeket,
 • legyen képes elvégezni a egyéni preferencia értékelő teszteket, melyek segítségével felmérheti a tanuló érzékelési preferenciáit, tanulási stílusát, agyféltekei működését, környezeti preferenciáit,
 • legyen képes kiválasztani, továbbá a tanulókkal elsajátíttatni, begyakoroltatni a saját tanulási stílusuknak megfelelő egyéni tanulási technikákat, amelyek segítségével meggyorsítható és hatékonnyá tehető a tanulás.

A modul teljesítése akkor sikeres, ha a hallgató részt vett minden gyakorlaton és azokat sikerrel elvégezte.

Egy szabadon választott személlyel/tanulóval vegye fel az I. számú jegyzet 1. számú mellékletében szereplő Személyes tanulási profilom preferencia értékelő táblázatot. Ez alapján tegyen írásban javaslatot az egyéni tanulási technikák alkalmazására. Írjon legalább 5-5 módszert a vezető tanulási modalitáshoz, illetve a tanulási stílushoz a felmérés tükrében. A záró írásbeli munka terjedelme maximum 5-7 oldal, elkészítésének határideje az utolsó foglalkozási órát követő 1 héten belül.

Az értékelés szempontjai: A záró dolgozat elfogadható, amennyiben tartalmazza a továbbképzésen elhangzott ismereteket, kulcsfogalmakat. A megismert módszereket adekvátan alkalmazza a résztvevő a tanulási tervekben.

Megengedett hiányzás 5 óra. Amennyiben a hallgató Önhibájából nem vett részt a képzésen, úgy az adott részt meg kell ismételnie, melyet 50% kedvezménnyel tehet meg. Amennyiben önhibáján kívül nem tudott részt venni a képzésen, úgy igazolás bemutatása mellett az adott részt egyszer díjtalanul megismételheti.

A képzés leírása:

A gyermekek egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve az iskolában. A hatalmas információmennyiséget képtelen az agyuk feldolgozni, hegynyi információt kapnak, amiknek a feldolgozása, megértése és alkalmazása egyre nagyobb kihívások elé állítja őket. Ennek és a nem minden esetben ideális életmódnak, mozgásfejlődésnek, táplálkozásnak köszönhetően hazánkban is egyre nő a dyslexiás, tanulási akadályozottsággal küzdő gyermekek száma. Nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy közel 30% a tanulási kihívásokkal viaskodó gyermekek száma, de van olyan adat is, ami szerint eléri a 40%-t a fejlesztésre szorulók aránya. Ahhoz, hogy a tanulás zökkenőmentes és hatékony legyen, ismernünk kell a saját és tanítványaink tanulási stílusát. Milyen módon vesszük fel az információkat, hogyan raktározza azokat az elménk, milyen a tanulási környezet, milyen eszközöket és módszereket tudunk alkalmazni a hatékony tanulás során? A modern kutatási eredmények alapján összeállított, személyre szabott tanulási technikák széles tárházát nyújtja a képzés. A résztvevő megismerkedhet azokkal a gátló és segítő tényezőkkel, amelyek hatkonyabbá, gyorsabbá teszik a tanulást. Konkrét tanácsokat kaphat a képzésen, illetve adhat a képzést elvégző a hozzá forduló tanulóknak, segítve őt a tanulási folyamatában.

A képzés során a résztvevők a gyakorlatokat a Gyorsított tanulási technikák jegyzet I.-II. című módszertani gyűjteményből végzik.

 

Ajánlott irodalom:

 • Dryden és Dr. Vos: A tanulás forradalma I.-II., 2004, Budapest, Bagolyvár kiadó
 • Joshua Foer: Eisteinnel a Holdra, 2012, Budapest, Század Kiadó
 • Emil Coué: Az autoszuggesztió végzésének technikája, letölthető: https://www.egyensulyert.hu/downloads/autoszuggesztio.pdf
 • Emil Coué: Elméd gyógyító hatalma, 2010, Dunaújváros, Egyensúlyért Bt.
 • Allan és Barbara Pease: Memóriakontroll, 2006, Budapest, Fiesta Stúdió Könyvkiadó
 • Noah St. John: A Siker titkos kódja, 2010, Budapest, Bagolyvár kiadó
 • David Allen: Intézz el mindent, 2010, Budapest, Bagolyvár kiadó
 • Dr. Caroline Leaf: Tehetség vagy!, 2014, Debrecen, Denton 2000 Bt.